Feedback

Opis možnosti dajanja povratnih informacij šoli. Feedback

Self-Reflection

Samorefleksija se dosledno zahteva od dijakov le pri vodenju osebnega izobraževalnega načrta in mape učnih dosežkov. Self-Reflection

Role of the Assessor

Opis vloge in naloge ocenjevalca. Role of the Assessor

Assessment criteria

Opis kriterijev ocenjevanja. Assessment criteria  

Assessment tools

Opis orodij za pomoč pri ocenjevanju dijaka v času opravljanja PUD in ob zaključku šolanja. Assessment tools

Evaluation of WBL

Opis potrebnih pogojev za priznanje opravljenega PUD. Evaluation of WBL