Assessment criteria

Opis kriterijev ocenjevanja. Assessment criteria  

Assessment tools

Opis orodij za pomoč pri ocenjevanju dijaka v času opravljanja PUD in ob zaključku šolanja. Assessment tools

Evaluation of WBL

Opis potrebnih pogojev za priznanje opravljenega PUD. Evaluation of WBL

National Context

Opis sistemskih pogojev za ocenjevanje. National Context

Experience sharing

Načini za izmenjavo izkušenj pridobljenih na PUD so različni. Učijo se dijaki od delodajalcev, dijaki drug od drugega, šola od dijakov, ko se vrnejo s PUD in delodajalci od dijakov...

Student presentations

Seznanitev sošolcev in učiteljev z vsebino opravljenega PUD. Student presentations

Feedback to Learners

Način kako dijaku podati povratno informacijo o stopnji usvojenosti kompetenc na PUD. Feedback to learners