Data Protection

Opis varovanja in hranjenja podatkov v zvezi s PUD. Data Protection

Sharing Data & Resources

Opis vrst podatkov, ki jih šola posreduje ostalim deležnikom v procesu PUD. Sharing Data & Resources

Centralising data

Seznam dokumentacije v procesu PUD. Centralising data

Tips for engaging employers

Načini za povečanje povezanosti šole z delodajalci. Tips for engaging employers  

Expectations

Opis pričakovanj šole od PUD. Expectations

Criteria for identifying suitable placements

Poznavanje podjetij, njihove vizije in poznavanje dijakov in njihovih interesov in ciljev so temeljni pogoji za usmerjanje k medsebojnemu sodelovanju med dijakom in delodajalcem. Criteria for identifying suitable placements