Assessment criteria

Za uspešno opravljen PUD se upošteva:
– 100% prisotnost (izjemoma manj iz zdravstvenih razlogov po sklepu šole)
– napredovanje v razvoju poklicnih in ključnih kompetenc, ki se izkažejo v okviru posameznih delovnih sklopov, po programu PUDa za dijaka.

Assessment criteria

 

About the author