Criteria for identifying suitable placements

Poznavanje podjetij, njihove vizije in poznavanje dijakov in njihovih interesov in ciljev so temeljni pogoji za usmerjanje k medsebojnemu sodelovanju med dijakom in delodajalcem.

Criteria for identifying suitable placements

About the author