Feedback

Povratno informacijo o poteku in kakovosti PUDa se dobi na osnovi analize anktnega vprašalnika za dijake in vprašalnika za delodajalce. Ugotovitve se predstavijo in prediskutirajo ob koncu šolskega leta z vsemi deležniki PUDa. Šola pripravi poročilo o PUDu za minulo šolsko leto in oblikujejo se predlogi za izboljšanje kakovosti PUD v prihodnjem šolskem letu. S posebnostmi PUDa seznani pristojne na nacionalnem nivoju, ki pristopijo k sistemskim rešitvam za izboljšanje kakovosti.

Feedback

 

About the author