Induction

Delodajalec zagotavlja dijaku praktično izobraževanje z delom usklajeno z nivojem zahtevnosti letnika, v katerem je dijak in usklajeno z nalogami po programu šole.
Pred začetkom dela seznani dijaka s predpisi o varstvu pri delu in z nevarnostmi povezanimi z njegovim delom, ter mu zagotovi ustrezna zaščitna sredstva. Predstavi mu mentorja, delovni režim, kulturo podjetja, njihova pričakovanja in prisluhne potrebam in pričakovanjem dijaka. Dogovorijo se o medsebojnih obveznostih, pravicah, nalogah in dolžnostih za zaključek PUDa.

Induction

 

About the author