Learner and employer expecations

Dijaki in delodajalci imajo na PUDu pričakovanja drug do drugega. Seznanitev z najpogosteje izraženimi pričakovanji.

Learner and employer expecations

About the author