Legal framework

Pravice, dolžnosti in obveznosti na PUD-u so določene z Učno pogodbo. To je pravni dokument, ki ureja medsebojne pravice, dolžnosti in obveznosti, h katerim se obvezujejo podpisniki, ter daje pravni poduk v primeru kršitev.
Učna pogodba je lahko:
Individualna učna pogodba, če jo skleneta delodajelec in dijak. Če je dijak še mladoleten, morajo privoliti in so podpisniki še starši oziroma zakoniti zastopnik.
Kolektivna učna pogodba, če jo skleneta šola in delodajalec za enega ali za več dijakov.

Legal framework

 

About the author