Planning a programme for the student

Mentor prouči Izpitni katalog in okvirni program s ključnimi in poklicnimi kompetencami, (ki ga dobi s šole), da bi dijaku na PUD omogočili strokovni razvoj in napredek. Na osnovi tega ter pogojev in možnosti v podjetju mentor pripravi organizacijski načrt s konkretnim programom dela za dijaka na PUD. Opredeli delovne naloge za posamezno učno mesto v različnih proizvodnih enotah. Operativni načrt uresničevanja ciljev, izbor delovnih nalog, metod in strategij praktičnega poučevanja pojasni in prediskutira z dijakom. Mentor poskrbi še za organizacijsko tehnično pripravo in ustrezno psihološko klimo.

Planning a programme for the student

 

About the author