Visiting teacher/tutor

Organizator praktičnega izobraževanja za spremljavo dijakov na praktičnem usposabljanju z delom svoje delo načrtuje,vodi razgovor z mentorji in dijaki, beleži razgovore in dogovore, svetuje mentorjem ustreznejše in učinkovitejše pedagoške pristope, se po potrebi pogovori še s starši in razredniki ter o vsem poroča vodstvu šole in ob koncu šolskega leta pripravi zaključno poročilo praktičnega usposabljanja z delom.

Visiting teacher/tutor

 

About the author