Experience sharing

Vsebina rednih letnih srečanj z delodajalci v šoli. Experience sharing

Learner and employer expecations

Dijaki in delodajalci imajo na PUDu pričakovanja drug do drugega. Seznanitev z najpogosteje izraženimi pričakovanji. Learner and employer expecations

Hard Skills

Katalogi znanj in izpitni katalog. Hard Skills

Soft Skills

Program priprave dijakov na PUD. Soft Skills