Feedback to Learners

Način kako dijaku podati povratno informacijo o stopnji usvojenosti kompetenc na PUD. Feedback to learners

Experience sharing

Vsebina rednih letnih srečanj z delodajalci v šoli. Experience sharing