Feedback

Opis možnosti dajanja povratnih informacij šoli. Feedback

Self-Reflection

Samorefleksija se dosledno zahteva od dijakov le pri vodenju osebnega izobraževalnega načrta in mape učnih dosežkov. Self-Reflection

Role of the Assessor

Opis vloge in naloge ocenjevalca. Role of the Assessor

Assessment criteria

Opis kriterijev ocenjevanja. Assessment criteria  

Assessment tools

Opis orodij za pomoč pri ocenjevanju dijaka v času opravljanja PUD in ob zaključku šolanja. Assessment tools

Evaluation of WBL

Opis potrebnih pogojev za priznanje opravljenega PUD. Evaluation of WBL

National Context

Opis sistemskih pogojev za ocenjevanje. National Context

Experience sharing

Načini za izmenjavo izkušenj pridobljenih na PUD so različni. Učijo se dijaki od delodajalcev, dijaki drug od drugega, šola od dijakov, ko se vrnejo s PUD in delodajalci od dijakov...

Student presentations

Seznanitev sošolcev in učiteljev z vsebino opravljenega PUD. Student presentations