Vetting placements

Opis postopkov za pridobitev učnega mesta za PUD in prvi obisk pri delodajalcu. Vetting placements

Employability skills

Opis pričakovanj delodajalcev do bodočih zaposleni. Employability skills  

Future planning

Sistemsko zagotovljeni pogoji za zmanjševanje brezposelnosti mladih. Future planning  

Job finding strategies

Sistemsko zagotovljeni pogoji in individualni načini iskanja zaposlitve. Job finding strategies

Understanding the labour market

Upoštevanje situacije na trgu dela v državi; PUD za učitelje – vsak učitelj vsaj enkrat na nekaj let. Understanding the labour market  

Goal setting for VET providers

Opis ciljev oz. pričakovanj šole do PUD ter sistemskih pogojev. Goal setting for VET providers  

Business partnerships

Opis možnih načinov sodelovanja med šolo in podjetji. Business partnerships