Awareness of the awarding bodies

Praviloma bi vsi delodajalci morali za sprejem dijakov na PUD imeti verificirana učna mesta. Z verifikacijo se potrjuje zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za realizacijo in doseganje ciljev PUD. Postopek verifikacije je določen s Pravilnikom o verifikaciji in vodenju registra učnih mest.

Awareness of the awarding bodies

 

About the author