Finding placements

Dijake se spodbuja, da si sami poiščejo ustrezno učno mesto pri delodajalcu. Prvi stik je pomemben. Ob uspešnem sodelovanju v času PUDa se lahko delodajalec odloči, da ga ob zaključku šolanja tudi zaposli.

Finding Placements

About the author