Why offer WBL opportunities to students

Spodbujanje delodajalcev za razpis učnih mest za dijake SPI poteka na nacionalnem nivoju s strain nacionalnih inštitucij za izobraževanje (MIZŠ, CPI), MDDSZ in združenj delodajalcev (zbornic, GZS, OZS). Učna mesta so objavljena v Nacionalnem registru učnih mest in vsako leto v Razpisu za vpis v 1. Letnik

Why offer WBL opportunities to students

 

About the author