Company mentor

Mentor v podjetju, ki je zadolžen za delo z dijakom na PUD, mora imeti mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, v okviru katerega je opravil pedagoško andragoško izobraževanje. Lahko pa je mentor tudi tisti, ki je kot minimalni pogoj opravil vsaj 24 urno pedagoško andragoško usposabljanje po veljavnem programu. Program PAU pripravi Center RS za poklicno izobraževanje po nalogu MIZŠ. Program izvajajo izbrani izvajalci ali pa šole, ki imajo ustrezne kadrovske in materialne pogoje.

Company mentor

 

About the author