Involving students in special projects

Šola skrbi za tesnejše sodelovanje s podjetji, omogoča dijakom, da si pridobivajo pomembne delovne izkušnje in vpogled v svet realnega dela že v času šolanja v okviru rednega programa in tudi izven.
Podjetja rada sodelujejo z ambicioznimi in samoiniciativnimi dijaki, ki jim prinašajo nove ideje. Vključujejo jih v svoje strokovne, razvojno naravnane time, omogočajo jim mentorstvo in jih usposabljajo za svoje bodoče sodelavce. Dijaki s svojim delom v podjetju v okviru specialnih projektov pomagajo pri reševanju posameznih nalog. Naloge lahko rešujejo tudi pri praktičnem pouku na šoli z učitelji. Z rezultati projektov pripomorejo k zadovoljitvi potreb podjetja, k dosežkom in k nadaljnjem tehnološkem razvoju v podjetju.

Involving students in special projects

 

About the author