Visiting teacher/tutor

Organizator praktičnega izobraževanja za spremljavo dijakov na praktičnem usposabljanju z delom svoje delo načrtuje,vodi razgovor z mentorji in dijaki, beleži razgovore in dogovore, svetuje mentorjem ustreznejše in učinkovitejše pedagoške pristope,...

Company mentor

Mentor v podjetju, ki je zadolžen za delo z dijakom na PUD, mora imeti mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, v okviru katerega je opravil pedagoško andragoško izobraževanje. Lahko pa je...

Assessment requirements

Mentor vsakodnevno spremlja napredek dijaka na PUD in ga usmerja, da naučeno sproti beleži v Poročilo oziroma dnevnik dela. Mentor pregleda ustreznost zapisa in potrdi s podpisom. V primeru neustreznosti...

Awareness of the awarding bodies

Praviloma bi vsi delodajalci morali za sprejem dijakov na PUD imeti verificirana učna mesta. Z verifikacijo se potrjuje zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za realizacijo in doseganje ciljev PUD. Postopek...

Employers understanding of national Curriculum related to WBL

Nacionalni dokumenti curricula: Splošni del izobraževalnih programov z izpitnimi katalogi za zaključni izpit in izpitnimi katalogi za 2. ter 4. del poklicne mature. Employers understanding of National Curriculum related to...

Work Based Learning (WBL): Roles and Responsibilities

This resource is designed to provide clarity and suggestions around the roles and responsibilities of all those involved in work based learning (WBL). Work Based Learning (WBL): Roles and Responsibilities...